De kosten voor bewindvoering zijn gebaseerd op de geldende tarieven conform het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en worden jaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant.

Wie betaalt de kosten?

De kosten voor bewindvoering worden bij de cliënt in rekening gebracht. Bij een inkomen op bijstandsniveau kan voor de kosten een beroep worden gedaan op de gemeentelijke sociale dienst voor bijzondere bijstand. Dit geldt ook voor de eenmalige kosten van een inventariserend startonderzoek en de griffiekosten.

Het inventariserend startonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het aanvragen van het bewind en indien nodig het meegaan naar de zitting
  • Het in kaart brengen van de samenstelling van het vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen
  • Alle reguliere werkzaamheden in verband met het compleet maken van het inkomen van de cliënt, zoals het aanvragen van een uitkering en toeslagen
  • Het regelen van bankzaken, zoals het openen van een beheerrekening
  • Het aanschrijven van alle bij het bewind betrokken organisaties.

Voor de tarieven van 2021, klikt u hier.