De duur van het beschermingsbewind is afhankelijk van de situatie van de cliënt en kan tijdelijk of permanent zijn.

Wanneer het bewind van tijdelijke aard is zal Namtob altijd, samen met cliënt, toe werken naar zelfredzaamheid van de cliënt.
Om het bewind te beëindigen wordt een verzoek ingediend bij de kantonrechter. Deze beoordeelt of de cliënt weer in staat is om zijn of haar eigen financiën te beheren.