Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor extra leefgeld.
Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.

  • U dient het verzoek minimaal 1 week van te voren in te dienen
  • U gebruikt hiervoor dit formulier
  • Er moet minimaal € 500,00 beschikbaar saldo op uw rekening zijn (dit betekent dat het geld niet gereserveerd mag zijn voor andere zaken of schuldeisers)
  • Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen
  • Ingevulde en ondertekende formulier opsturen naar: Namtob/leefgeld, Postbus 1189, 3800 BD Amersfoort of per mail naar info@namtob.nl
  • Nadat het formulier door ons is ontvangen, nemen wij contact met u op om aan te geven of- en wanneer wij het geld overmaken naar uw leefgeldrekening
  • Indien u een partner heeft, dient dit formulier door beide ondertekend te worden Download het formulier hier