Beschermingsbewind is voor mensen die geestelijk of verstandelijk niet in staat zijn om hun financiën goed te beheren. Hierdoor ontstaan vaak schuldsituaties waar men niet meer zelfstandig uitkomt.
In sommige gevallen kan dit een tijdelijke situatie zijn. Denk aan personen die, door alles wat ze hebben meegemaakt, in een depressie zijn geraakt. Deze personen hebben tijdelijk ondersteuning nodig en kunnen het vaak na verloop van tijd zelf weer oppakken.

Bij personen die een verstandelijke beperking hebben of bijv. ouderen die dementeren, is beschermingsbewind vaak permanent.

Bij onderbewindstelling komt de financiële post binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een betaalrekening op naam van de onderbewindgestelde, waarover de bewindvoerder het beheer heeft. Wekelijks wordt een vast bedrag overgeboekt naar de leefgeldrekening om te voorzien in het persoonlijke onderhoud.