Zoals u van Namtob Bewind gewend bent werken wij graag zoveel als mogelijk transparant en overzichtelijk. Het gaat tenslotte om uw vermogen en uw situatie. Wij zijn als bewindvoerder een hulpmiddel en proberen u ten alle tijden zoveel als mogelijk mee te nemen in de stand van zaken.

Tot voor kort gebruikte wij hiervoor het Smart Kasboek. Raad te plegen via onze website www.namtob.nl

Door een verschil van inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van dit systeem zijn we tot de conclusie gekomen dat we moesten wisselen van leverancier. Wij gingen ervanuit dat de ontkoppeling eind deze maand zou plaatsvinden. Helaas is dit per 01-11-2018 al gebeurd. U kunt dus per heden niet meer inloggen met uw oude gegevens.

We werken hard aan de overstap en kunnen u melden dat de gegevens bijna volledig zijn opgevoerd. Wel zijn we nog druk met het aanvullen van de schuldenmodule, mocht dit op u van toepassing zijn. In dit overzicht kunt u nu ook meekijken met de gedane aflossingen waardoor een duidelijker totaalbeeld zal ontstaan.

Wanneer u opnieuw gebruik wenst te maken van de online omgeving willen wij u via deze weg vragen ons een mail te sturen, dit kan naar info@namtob.nl zet u in het onderwerp: “aanvragen inloggegevens mijn onview”. Wanneer uw mailadres bij ons bekend is zullen wij u van inloggegevens en een korte beschrijving voorzien.

Met vriendelijke groet,

Team Namtob