Tijdens mijn jaarlijkse mountainbike avontuur in het Limburgse landschap eind september,  besefte ik me weer eens hoe wij als mens graag problemen zien. En we ons er soms te makkelijk bij neer leggen. Toch is dat eigenlijk gek, oké daar komt een steile klim aan, in een split second bedenk je je dat je versnelling een tandje terug moet, wellicht wel een heel verzet. Je gaat eigenlijk onbewust direct de uitdaging aan.

Waarom noemen we een probleem eigenlijk een probleem? Ik hoor het nog wel eens om me heen en mijn directe antwoord is vaak: ’Geen probleem, maar een uitdaging. Ga 'm aan!’ Soms denk ik wel eens, misschien ligt het aan mij? Toch zie ik het in de praktijk gelukkig ook vaak mensen doen, en hoe? Daar kan ik alleen maar respect voor hebben.

Dit doet mij bijvoorbeeld denken aan een vrouw die ik laatst heb mogen ontmoeten. Deze vrouw heeft de strijd met een vreselijke ziekte beginnend met de K overwonnen. Maar heeft in de tussentijd te maken gekregen met financiële problemen. Zich erbij neerleggen? Dat kwam niet in haar op. Wel wist ze dat ze hierin hulp moest zoeken. En dat heeft ze gedaan in de vorm van bewind voering. Het is voor haar niet makkelijk geweest en het zal de komende jaren ook echt niet makkelijk worden. Maar het doet me goed te zien dat ze bijvoorbeeld weer is aangesloten op warm water en dat haar schulden binnen de WSNP regeling nu worden afgebouwd. Ze kan zich focussen op een leven met rust en een schone lei.

Dit is natuurlijk een grote uitdaging geweest, soms zijn het echter maar kleine dingen. Ik probeer dan altijd maar te denken, blijf positief!

Zo kwam ik op de site http://www.successconsciousness.com/. Het is misschien wat Amerikaans, maar in de basis een mooie gedachte:

How to Be Positive

 1. Substitute your negative thoughts with positive ones. Substitute thoughts about poverty, with thoughts about wealth, weakness with strength, lack of self esteem with self esteem, disharmony with harmony. Whenever you catch yourself thinking negatively, fill your mind with opposite thoughts, of happiness and success.
 2. Focus on what you want, not on what you don't want.
 3. Focus your mind on the good things you already have in your life. This will cause them to increase in your life.
 4. Do not fill your mind with thoughts of lack. Think and believe that you already have abundance, success, love and happiness.
 5. Learn to feel, think and even act, as if you are already living the life you want. If you can feel, think and act consistently in this way, you will become happier, and will attract new opportunities into your life.
 6. Think about what you want, create a picture of it in youre mind, and make it very clear and precise. Hold it there and focus on it in a positive way, until it becomes a reality in your life.
 7. Always tell yourself, "I can", "I am able", "I can do it".
 8. Often, during the day, repeat positive affirmations about what you want. Do so with faith, feelings, intention and focus.
 9. Look for the good in every situation. There is always something good, or at least something useful to learn, even in difficult or unpleasant situations.
 10. Follow your positive thoughts with positive actions. It is not enough to think, you also need to act to make things happen.
 11. Always focus your mind on the full half of the cup, not on the empty half.
 12. Be aware of your company. Choose to be around positive people.
 13. Read about other people's success. Read things that inspire you and make you feel good.
 14. Focus your mind on how to be positive and you will discover more ways to be so.

In een notendop komt het er eigenlijk gewoon op neer dat je soms je gedachten wat moet bijsturen. Het is makkelijk om negatief te zijn, maar of dit je verder brengt? Ik denk dat iedereen daar het antwoord wel op weet.

Het moraal van dit verhaal? Kan niet bestaat niet. Ook jij kan je problemen aanpakken. Lukt je dit niet alleen? Dan is er vast iemand die je wilt helpen.

Op zoek naar meer inspiratie? Op www.365dagensuccesvol.nl lees je er van alles over.