Weet u wat bewind inhoud? Sommigen interpreteren dit als 'Ja hoor, dan komen er geen deurwaarders meer aan mijn deur en zijn mijn schulden opgelost' of 'De bewindvoerder betaalt de schulden, ook als mijn inkomen het niet toelaat' tot  'Ik krijg helemaal geen post meer'.

Dit zijn maat een paar antwoorden die ik op bovenstaande vraag krijg. Helaas zijn het toch vaak misvattingen.

Ja, het klopt dat een bewindvoerder contact opneemt met de deurwaarders om zo tot een betalingsafspraken te komen. Zekerheid hierin is echter nooit te geven en de deurwaarder blijft gemachtigd om zich tot u te melden.

Ja, het klopt dat een bewindvoerder de schulden afbetaald waar mogelijk, maar wel vanuit het beschikbare inkomen/vermogen van de cliënt. Helaas hebben ook wij geen pot goud staan aan de andere kant van de regenboog. Wel een goede kop koffie!

Ja, het klopt ook dat de betrokken instanties worden verzocht zoveel als mogelijk de financiële post door te sturen naar het adres van de betrokken bewindvoerder. Dit is noodzakelijk om juist inzicht te krijgen in de situatie. Er is echter geen sprake van een post blokkade zoals bij curatele.

Met andere woorden, die liefdesbrief of leuke postkaart blijft u gewoon ontvangen :).

Maar wat is dan het verschil tussen een budgetbeheerder, bewindvoerder en curator?

Dit zit hem in verschillende zaken, de overheid heeft dit aan het begin van dit jaar erg helder uitgelegd in onderstaand document:

curatele-bewind-en-mentorschap-2015-januari

Schuldenvrij!

Over 3 jaar ben ik schuldenvrij!

Ook dit is helaas een misvatting, elke situatie is anders. Wat voor schulden zijn er? Hoeveel schuldeisers? Wat is uw inkomen? Welke stappen neemt u om het inkomen te verhogen? Bent u alleen of samenwonend? Zijn er kinderen? Bent u misschien al met pensioen? Dit zijn allemaal voorbeelden van situaties die invloed hebben op de uiteindelijke regeling.

Daarnaast hebben de schuldeisers vaak terecht een vordering op uw inkomen en deze moet op een correcte wijze worden terugbetaald. Er zijn dus heel veel verschillende factoren die bepalen hoe lang u er over doet om schuldenvrij verder te leven.

Ik zie het traject naar een schuldenvrij leven dan ook als een traject met heel veel 'milestones', iedere keer weer een stapje dichterbij. Of dit nou 1 jaar duurt, 3 jaar of misschien wel 10 jaar. U zult er hard voor moeten werken en zelf de verantwoording voor moeten dragen. Gelukkig staat u er in Nederland niet alleen voor en zijn er voldoende hulpverleners die bij willen schieten. Maar niet zonder medewerking!

Al met al is het dus niet zo dat wanneer u zich aanmeld bij een bewindvoerder er gezegd kan worden 'OPGELOST'.

Maar één ding weet ik wel, op die laatste milestone staat een bordje met juist die tekst erop!

You can do it!